کنفرانس ملی بتن ایران , 2009-10-07

عنوان : ( بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک )

نویسندگان: بهروز حسنی , وحید رحیمی , مجتبی عامری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مقاومت فشاری و وزن بتن سبک پرداخته شده است. ساخت بتن های سبک به روش های گوناگون صورت می پذیرد که از آن جمله جایگزین کردن مصالح سبک به جای مصالح معمولی است. یکی از مصالحی که در صنعت ساختمان نیزکاربرد دارد الیاف سلولزی می باشد. این الیاف دارای ویژگی هایی از جمله مقاومت کششی بالا و چگالی کم هستند. در کار حاضر از نمونه های مکعبی به ابعاد cm10*10*10 و با نسبتهای الیاف مختلف استفاده شد. با استفاده از نتایج به دست آمده آهنگ تغییرات وزن و مقاومت متناظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که با توجه به جایگزین کردن الیاف چوب به جای مصالح سنگی، وزن نمونه ها کاهش چشمگیری داشته و متناسب با آن میزان مقاومت کاهش پیدا کرده است. در نهایت میزان بهینه جایگزینی براده های چوب برای حداقل وزن و حداکثر مقاومت فشاری نیز ارائه گردیده است. در این تحقیق میزان مصرف الیاف چوب از 1 تا 60 درصد جایگزین مصالح سنگی شد و نتایج آزمایش ثبت گردید. متغیرهای ما در این مقاله نسبت جایگزینی الیاف چوب به جای مصالح سنگی می باشد.

کلمات کلیدی

, تن سبک, الیاف چوب, مقاومت فشاری, بهینه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034794,
author = {حسنی, بهروز and وحید رحیمی and مجتبی عامری},
title = {بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک},
booktitle = {کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تن سبک، الیاف چوب، مقاومت فشاری، بهینه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک
%A حسنی, بهروز
%A وحید رحیمی
%A مجتبی عامری
%J کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2009

[Download]