ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08

عنوان : ( تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه ها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ( مورد مطالعه: سازمان آب و فاضلاب مشهد) )

نویسندگان: سمیه سادات موسوی مقدم , زهرا ناجی عظیمی , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت منابع در سازمانها ، استفاده از مدلهای ریاضی در تعیین الگوی بهینه تخصیص منابع نقش بسزایی دارند. این مطالعه با ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در صدد ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع مالی به بخش های مختلف سازمان و انتخاب پروژه های با اهمیت برای هر بخش از سازمان است. این مدل بدلیل استفاده از نگرش و تفکرفازی تاحد زیادی می تواند بی دقتی در اطلاعات را برطرف کند. مدل جهت اجرا در سازمان آب و فاضلاب مشهد طراحی می شود و برای گردآوری داده های مربوط به اوزان تابع هدف از پرسشنامه مقایسات زوجی و داده های مربوط به آرمانها از اسناد و مدارک سازمان استفاده می شود . نهایتا مدلی براساس ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه می شود که با استفاده از نرم افزار Expert- choice و Lingo تجزیه و تحلیل داده ها صورت می گیرد .

کلمات کلیدی

, : تخصیص منابع , برنامه ریزی آرمانی فازی , پروژه , AHP فازی , انتخاب پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034801,
author = {موسوی مقدم, سمیه سادات and ناجی عظیمی, زهرا and توکلی, احمد},
title = {تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه ها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ( مورد مطالعه: سازمان آب و فاضلاب مشهد)},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: تخصیص منابع ، برنامه ریزی آرمانی فازی ، پروژه ، AHP فازی ، انتخاب پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه ها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ( مورد مطالعه: سازمان آب و فاضلاب مشهد)
%A موسوی مقدم, سمیه سادات
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A توکلی, احمد
%J ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2013

[Download]