چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیک جامدات )

نویسندگان: محسن نیسی پور , هادی افشار , بهروز حسنی , علی رحمانی فیروز جایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مواجهه با مسایل مکانیک جامدات توسعه یافته است. در این روش محدوده مساله بوسیله یک سری نقاط گرهی گسسته سازی می شود. این نقاط گرهی برای تشکیل توابع شکل با استفاده از درون یاب حداقل مربعات متحرک، به کار میروند. علاوه بر نقاط گرهی تعدادی نقاط کمکی به نام نقاط هم مکان که میتوانند مستقل از از نقاط گرهی باشند، برای تشکیل باقیمانده کلی مساله به کار می روند. تکنیک حداقل مربعات بوسیله حداقل کردن مجموع باقیمانده ها در نقاط هم مکان ، منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات گسسته میشود. ماتریس ضرایب این دستگاه متقارم بوده و در نتیجه با روش های کارا و سریع قابل حل می باشد. همچنین شرایط مرزی به راحتی با روش پنالتی اعمال می شوند. از آنجایی که این روش هیچ نیازی به شبکه بندی ندارد، می توان گفت که به طور کامل یک روش بدون شبکه است. مسایل حل شده در این بررسی نشان می دهند که روش حداقل مربعات گسسته، پایدار بوده و از کارایی و دقت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, بدون شبکه , روش حداقل مربعات متحرک , روش حداقل مربعات گسسته , مکانیک جامدات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034821,
author = {محسن نیسی پور and هادی افشار and حسنی, بهروز and علی رحمانی فیروز جایی},
title = {توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیک جامدات},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بدون شبکه ، روش حداقل مربعات متحرک ، روش حداقل مربعات گسسته ، مکانیک جامدات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیک جامدات
%A محسن نیسی پور
%A هادی افشار
%A حسنی, بهروز
%A علی رحمانی فیروز جایی
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]