دومین همایش سالیانه دانشجویی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران , 2011-02-07

عنوان : ( بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور )

نویسندگان: اکرم کرمی دهکردی , رباب لطیف نژاد رودسر , حبیب ا.. اسماعیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور مورد تایید واقع شد.

کلمات کلیدی

, تصویر ذهنی , بدن , سازگاری زناشویی , زنان بارور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035230,
author = {اکرم کرمی دهکردی and رباب لطیف نژاد رودسر and حبیب ا.. اسماعیلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور},
booktitle = {دومین همایش سالیانه دانشجویی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {تصویر ذهنی ، بدن ، سازگاری زناشویی ، زنان بارور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور
%A اکرم کرمی دهکردی
%A رباب لطیف نژاد رودسر
%A حبیب ا.. اسماعیلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دومین همایش سالیانه دانشجویی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
%D 2011

[Download]