اولین همایش نقش و جایگاه آموزش در صنعت , 2004-12-01

عنوان : ( توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران همیشه نقش مهم و حیاتی در سازمان‌ها بازی می‌کنند. اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت سازمانی امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان‌های موفق بارز و آشکار می‌باشداز سوی دیگر در عصر حاضر تغییرات شگرفی در پیرامون سازمان‌ها رخ داده است و این تغییرات موجب شده است سازمان‌ها نیز دستخوش تغییرات عظیمی شوند، از جمله اینکه سازمان‌ها مسطح‌تر شده‌اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است، توجه به مشتری و مشتری‌مداری افزایش یافته است و....پاسخ سریع به مشکلات و فرصت‌های عصر حاضر مدیر را بعنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان‌ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان‌ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار گشته است. در این راستا بکارگیری رویکردی مناسب جهت جذب نگهداشت، توسعه، آموزش و ارزیابی مدیران می‌تواند گامی بزرگ در این زمینه محسوب گردد. از جمله جدیدترین و مهمترین رویکرد‌هایی که در این مورد وجود دارد رویکرد توسعه مبتنی بر شایستگی می‌باشد، که ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می‌باشد. در این مقاله سعی می‌شود با ارائه مفهوم شناسی و تاریخچه شایستگی‌ها، انواع و سطوح آن،کاربرد شایستگی ها و نهایتا مراحل طراحی برنامه‌های توسعه مدیریت بر مبنای شایستگی گامی در راستای آشناسازی خواننده با این رویکرد نوین برداشته شود.

کلمات کلیدی

, توسعه مدیریت, شایستگی , شایستگی مدیران , توسعه مبتنی بر شایستگی , آموزش مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035464,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی},
booktitle = {اولین همایش نقش و جایگاه آموزش در صنعت},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه مدیریت،شایستگی ، شایستگی مدیران ، توسعه مبتنی بر شایستگی ،آموزش مدیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی
%A کرمی, مرتضی
%J اولین همایش نقش و جایگاه آموزش در صنعت
%D 2004

[Download]