دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19

عنوان : ( بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی )

نویسندگان: محمود شریعتی , غلامرضا نوروزی , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی یک سر گیردار تحت بارگذاری نیرو کنترلی خمشی تناوبی پرداخته شده است. تست تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده است که توانایی اعمال بار دینامیکی تا مقدار ظرفیت 250 کیلونیوتن را دارد. نمونه های مورد آزمایش، پوسته های استوانه ای از جنس فولاد SS316L می-باشند. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس با استفاده از مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک انجام شده است. تحت بارگذاری نیرو-کنترل به علت وجود نیروی میانگین غیر صفر، کرنش پلاستیک در سیکل های متوالی در پوسته استوانه ای انباشته می گردد که همان رفتار رچتینگ در پوسته می باشد. کمترین جابجایی ابتدای پوسته در هر سیکل به عنوان جایجایی رچتینگ تعریف می شود. مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/ سینماتیک نسبت به مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک، رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای تحت بارگذاری خمشی تناوبی را بهتر شبیه سازی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که با افزایش سیکل ها جابجایی رچتینگ زیاد و نرخ جابجایی رچتینگ کاهش می یابد. درتحلیل عددی نسبت به نتایج تجربی نرخ جابجایی رچتینگ سریعتر کاهش می یابد. سطح حلقه های هیسترزیس نتایج تجربی، بزرگ‌تر از سطح حلقه های هیسترزیس منحنی عددی است و شیب جابجایی رچتینگ در نتایج عددی به سرعت کاهش می یابد؛ اما جابجایی رچتینگ در نتایج تجربی در حال افزایش است. در سیکل های ابتدایی، نتایج عددی، جابجایی رچتینگ را بیشتر از مقدار واقعی پیش بینی می کند؛ اما در سیکل های بالاتر به سرعت پایدار شده و مقداری کمتر از مقدار واقعی را .نشان می دهد. در بارگذاری خمشی سیکلی، شکست نمونه از انتهای آن و متصل به گیره ثابت اتفاق می افتد و مسیر ایجاد و رشد ترک به صورت محیطی می باشد.

کلمات کلیدی

, پوسته استوانه ای یک سر گیردار , رچتینگ, بارگذاری خمشی تناوبی, مدل سخت شوندگی, تحلیل عددی و تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035754,
author = {شریعتی, محمود and غلامرضا نوروزی and کلاسنگیانی, کمال},
title = {بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوسته استوانه ای یک سر گیردار - رچتینگ- بارگذاری خمشی تناوبی- مدل سخت شوندگی- تحلیل عددی و تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی
%A شریعتی, محمود
%A غلامرضا نوروزی
%A کلاسنگیانی, کمال
%J دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2013

[Download]