سومین همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا , 2012-06-07

عنوان : ( بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در یونیورسیادهای دانشجویی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , حسین عیدی , همایون عباسی , میثم روحانی , فرهاد نظری , ابوذر سوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در

کلمات کلیدی

تحلیل عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035769,
author = {طالب پور, مهدی and حسین عیدی and همایون عباسی and میثم روحانی and فرهاد نظری and ابوذر سوری},
title = {بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در یونیورسیادهای دانشجویی},
booktitle = {سومین همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در یونیورسیادهای دانشجویی
%A طالب پور, مهدی
%A حسین عیدی
%A همایون عباسی
%A میثم روحانی
%A فرهاد نظری
%A ابوذر سوری
%J سومین همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا
%D 2012

[Download]