سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک )

نویسندگان: لیلا حقیقی کفاش , حافظ حیدری زرنق , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتیدها می توانند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشند. زیرا در مقایسه با آن ها دارای عوارض کمتر و ویژگی بیشتر هستند. در این مطالعه توالی گلیادین از بانک اطلاعاتی Uniprot استخراج و ساختار دوم وسوم آن با نرم افزار Phyre و I-TASSER پیشگویی شد. خواص مهم پروتئین با استفاده از نرم افزار ProtParam تعیین شد. با استفاده از نرم افزار Pepticutter پپتید های حاصل در هیدرولیزات پیشگویی شد. با استفاده از AntBp، AVP و بانک اطلاعاتی SADR فعالیت ضد میکروبی پپتیدهای حاصل پیشگویی شده و میزان شباهت آن ها با پپتیدهای یافته شده، تعیین شد. به منظور شناسایی پپتید های آلرژن از نرم افزار EVALLER و ADFS استفاده شد. ساختار پپتیدهای مهم با کمک نرم افزار Pepfold تعیین شدو در این مطالعه چندین پپتید ضد باکتری و آلرژن در توالی گلیادین شناسایی شد که برخی از آنها در هیدرولیزات نهایی حضور داشتند. هیدرولیزات حاصل از پروتئین گلیادین می تواند دارای خاصیت ضد یاکتری و آلرژی زایی باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین گلیادین, هیدرولیزات, پپتید ضد باکتری و آلرژن, پیشگویی, بیوانفورماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036227,
author = {لیلا حقیقی کفاش and حافظ حیدری زرنق and آسوده, احمد},
title = {بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروتئین گلیادین، هیدرولیزات، پپتید ضد باکتری و آلرژن، پیشگویی، بیوانفورماتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک
%A لیلا حقیقی کفاش
%A حافظ حیدری زرنق
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]