نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03

عنوان : ( شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , ونگ ، شاولین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شارش شار فعال شده به طور حرارتی ابررسانای جدیدا کشف شده ی NdO0.82F0.18FeAs ساخته شده تحت فشار با دمای بحران ابررساناییK 51 مطالعه شده است. تحلیل پهن شدگی ناحیه گذار از حالت عادی به حالت ابررسانایی در مقاومت الکتریکی روشن نمود که شارش شار فعال شده به طور حرارتی پاسخ گوی سهم مقاومت الکتریکی در ناحیه مجاورت دمای بحرانی ابررسانایی Tcاست. انرژی فعال سازی U0/kB درمیدانهای مغناطیسی پایین K 2000 است و وابستگی آ ن به میدان در محدوده بزرگی از میدان به صورت B-1/3 است. نتایج کارمان نشان داد که مخکوبش ذاتی گرد شاره ها در NdO0.82F0.18FeAs قوی تر از Bi-2212 است

کلمات کلیدی

ابررسانای پایه آهن؛ انرژی فعال سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036235,
author = {قربانی, شعبان رضا and ونگ ، شاولین},
title = {شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs},
booktitle = {نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ابررسانای پایه آهن؛ انرژی فعال سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs
%A قربانی, شعبان رضا
%A ونگ ، شاولین
%J نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2009

[Download]