هشتمین همایش انجمن زمین سناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد )

نویسندگان: حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036542,
author = {اصغری بهرام, حجّت and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and دهقان, پوریا},
title = {بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین سناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد
%A اصغری بهرام, حجّت
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A دهقان, پوریا
%J هشتمین همایش انجمن زمین سناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]