چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد , 2008-08-19

عنوان : ( یافته های هیستوپاتولوژیکی ریه در جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آسیت )

نویسندگان: حسین نورانی , شهاب بهادران , مریم همت زاده دستگردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سندروم آسیت یکی از علل مهم مرگ و میر در جوجه های گوشتی در سراسر جهان می باشد . این سندروم بیشتر در جوجه های گوشتی که در ارتفاعات بالا پرورش داده می شوند، اتفاق می افتد . از نظر کلینیکی پرندگان مبتلا از حالت طبیعی کوچکتر هستند و در موارد شدید اتساع شکم، عدم تمایل به راه رفتن و حالت سیانوزه دارند. این مطالعه بر روی ریه های 20 قطعه جوج ه گوشتی مبتلا به آسیت و 20 قطعه جوجه گوشتی سالم ارجاع داده شده به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد انجام گرفت . جوجه های مبتلا به آسیت میزان زیادی تجمع مایع کاهی رنگ در محوطه بطنی، بزرگ شدگی بطن راست قلب، پرخونی، خونریزی و ادم ریوی داشتند . جهت مطالعه هیستوپا تولوژی، از ریه های جوجه های مبتلا به آسیت و سالم نمونه برداری شد و در فرمالین بافر 10 % قرار داده شد و پس از آماده سازی معمول و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین، مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت. از نظر میکروسکوپی در ریه های جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آ سیت، هیپرتروفی عضلات صاف در اطراف پارابرنش ها، کلاپس دهلیزهای ریه و مویرگ های هوایی و انباشتگی گلبول های قرمز در مویرگ های خونی مشاهده شد . در داخل مجاری پارابرنش ها و دهلیزها نیز مایع ادم مشاهده شد که رنگ ائوزینوفیلیک ضعیفی داشت و باعث اتساع سپتوم لوبول های ریوی و فاصله انداختن در اطراف عروق شده بود . علاوه بر این تغییرات، کانون های استخوانی دارای کلسیفیکاسیون یا فاقد آن و کانون های غضروفی در ریه های جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آسیت افزایش پیدا کرده بود . در این مقاله ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی ریه در جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آسیت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, سندروم آسیت, هیستوپاتولوژی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036876,
author = {نورانی, حسین and شهاب بهادران and مریم همت زاده دستگردی},
title = {یافته های هیستوپاتولوژیکی ریه در جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آسیت},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سندروم آسیت، هیستوپاتولوژی، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافته های هیستوپاتولوژیکی ریه در جوجه های گوشتی مبتلا به سندروم آسیت
%A نورانی, حسین
%A شهاب بهادران
%A مریم همت زاده دستگردی
%J چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیمار یهای طیور- شهرکرد
%D 2008

[Download]