جاده, دوره (3), شماره (68), سال (2011-4) , صفحات (169-179)

عنوان : ( بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن )

نویسندگان: فرشاد فیروزئی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , مرتضی جلیلی قاضی زاده , علی اصغر صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم ضایعات (مانند رشته های مختلف ضایعاتی) در سر تا سر جهان و نیز ایران مشکلات زیست محیطی زیادی دربر دارد. استفاده از این مواد برای ارتقای خصوصیات رفتاری مواد گوناگون کاربرد داشته است. در سال های اخیر استفاده از الیاف در جهت بهبود خواص رفتاری آسفالت های گرم نیز مورد بررسی قرار گرفت که بهبود خواص رفتاری آسفالت گرم را نتیجه داده است ولی همچنان خلاء بررسی های بیشتر در زمینه استفاده الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر احساس می شود. تحقیق حاضر، حاصل بررسی عملکرد الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد و ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش های مارشال، شاخص سختی مارشال، کشش غیر مستقیم و مدول برجهندگی می باشد. الیاف مورد استفاده در این پژوهش الیاف پلی پروپیلن به طول 6 میلی متر می باشد. نتایج نشان داد که الیاف پلی پروپیلن در کنار سیمان باعث بهبود شاخص سختی مارشال نمونه آسفالتی می شود که این امر نشان دهنده مقاومت بیشتر مخلوط در برابر تغییر شکل دائم می باشد. همچنین کشش غیر مستقیم و مدول برجهندگی مخلوط به طور قابل توجهی در مقایسه با مخلوط های امولسیونی متداول تغییر می کند که استفاده سیمان و الیاف در کنار هم نویدبخش بهبود وضعیت مدول برجهندگی در دمای پایین همراه با افزایش کشش غیر مستقیم است.

کلمات کلیدی

, بازیافت سرد, امولسیون قیر, پلی پروپیلن, مدول برجهندگی, کشش غیرمستقیم, شاخص سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036946,
author = {فرشاد فیروزئی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and مرتضی جلیلی قاضی زاده and صادقی, علی اصغر},
title = {بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن},
journal = {جاده},
year = {2011},
volume = {3},
number = {68},
month = {April},
issn = {1735-062x},
pages = {169--179},
numpages = {10},
keywords = {بازیافت سرد، امولسیون قیر، پلی پروپیلن، مدول برجهندگی، کشش غیرمستقیم، شاخص سختی مارشال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن
%A فرشاد فیروزئی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A مرتضی جلیلی قاضی زاده
%A صادقی, علی اصغر
%J جاده
%@ 1735-062x
%D 2011

[Download]