هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک )

نویسندگان: حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سایش و استهلاک ابزار ناشی از آن، یکی از پارامترها موثر در بهره وری هزینه و زمان حفاری میباشد. طبیعتا این تاثیر در زمین های ساینده جدی تر میباشد. با توجه به عدم امکان بازدید مکرر ابزار برشی در ماشینهای حفاری نوع جبهه کار بسته، ریسک فرسودگی ابزار و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری آنها افزایش مییابد. از آنجاییکه هنوز هیچ روش استاندارد و یا مورد تایید جهانی برای سنجش قدرت سایندگی خاکها وجود ندارد، موضوع اصلی این مقاله معرفی و ارزیابی مقدماتی یک روش آزمایشگاهی جدید با قابلیتهای بیشتر و محدودیتهای کمتر نسبت به سایر دستگاههای موجود میباشد.

کلمات کلیدی

, حفاری مکانیزه, سایش ابزار, سایندگی خاک, آزمایش سایش خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037094,
author = {میرمحرابی, حسین and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حفاری مکانیزه، سایش ابزار، سایندگی خاک، آزمایش سایش خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک
%A میرمحرابی, حسین
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]