سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2011-03-01

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , سمانه پورمحمدی , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد) مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق واقعی, پسته, سبال, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037107,
author = {دستورانی, محمدتقی and سمانه پورمحمدی and محمدحسن رحیمیان},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد)},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق واقعی، پسته، سبال، مودیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A سمانه پورمحمدی
%A محمدحسن رحیمیان
%J سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2011

[Download]