اولین همایش ملی بیابان , 2012-06-16

عنوان : ( بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان )

نویسندگان: مهدی حیات زاده , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, ؿ دشت یزد-اردکان, قنات, خشکسالی, سفره آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037109,
author = {مهدی حیات زاده and دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان},
booktitle = {اولین همایش ملی بیابان},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ؿ دشت یزد-اردکان، قنات، خشکسالی، سفره آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان
%A مهدی حیات زاده
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین همایش ملی بیابان
%D 2012

[Download]