بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکISME2013 , 2013-05-07

عنوان : ( مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه )

نویسندگان: فاطمه میرزائی , فرهاد کلاهان , حمید قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری مقاومتی نقطه ای یکی از مهم ترین فرآیندهای تولیدی است که کاربرد زیادی در صنایع مختلف از قبیل خودروسازی، هواپیمایی و لوازم خانگی دارد. در این نوع جوشکاری، اندازه و شکل دکمه جوش یکی از عوامل بسیار مهم و موثر بر کیفیت و خواص مکانیکی اتصال، همچون استحکام کششی - برشی و استحکام خستگی است. هندسه دکمه جوش خود تحت تأثیر پارامترهای جوشکاری از جمله شدت جریان، زمان عبور جریان و نیروی اعمالی است. در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود، تشکیل دکمه جوش در جوشکاری ورق های فولادی گالوانیزه IF و BH مورد استفاده در بدنه خودرو، مدلسازی و تحلیل شده است. به منظور شبیه سازی فرآیند یک مدل اجزاء محدود کوپل مکانیکی- الکتریکی- حرارتی در محیط نرم افزار ANSYS و با استفاده از زبان برنامه نویسی APDL به کار گرفته شده است. جهت افزایش دقت، خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی مواد به صورت غیرخطی و وابسته به دما تعریف شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش جریان و زمان جوشکاری، اندازه دکمه جوش افزایش می یابد. در این میان نقش شدت جریان در ابعاد و هندسه دکمه جوش بسیار چشم گیرتر بوده است. همچنین با افزایش نیرو، ابعاد دکمه جوش کاهش خواهد یافت. نتایج مدل نرم افزاری انطباق مناسبی را با مطالعات تجربی در این زمینه دارد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری مقاومتی نقطه ای, آنالیز المان محدود, هندسه دکمه جوش, فولاد گالوانیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037182,
author = {میرزائی, فاطمه and کلاهان, فرهاد and قربانی, حمید},
title = {مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکISME2013},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری مقاومتی نقطه ای، آنالیز المان محدود، هندسه دکمه جوش، فولاد گالوانیزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه
%A میرزائی, فاطمه
%A کلاهان, فرهاد
%A قربانی, حمید
%J بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکISME2013
%D 2013

[Download]