بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( بررسی اثر عبور جریان خازنی از لایه های حفاظ و زره در گرمایش موضعی عایق و خرابی کابل )

نویسندگان: محمد خسروجردی , پژمان پورمحمدیان , نوید شفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با تحلیل الکتریکی- حرارتی یک نمونه کابل 132 کیلوولت که در پست های فوق توزیع شهری دچار خرابی شده است، مقدار افزایش دمای موضعی محاسبه شده است و اثر این افزایش دما در خرابی کابل مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش مقدار خازن و پارامترهای کابل اندازه گیری، محاسبه و شبیه سازی شده است. سپس به کمک یک مدل مداری جریان هر کدام از لایه ها محاسبه و با استفاده از یک مدل حرارتی افزایش دمای لایه های کابل محاسبه میگردد. در نهایت اثر این افزایش دما بر روی شکست عایقی کابل ارزیابی میگردد. نتایج حاصله نشان می دهد افزایش دمای موضعی کابل منجر به تخریب تدریجی و موضعی عایق و درنهایت شکست آن شده است.

کلمات کلیدی

, شکست عایقی, خرابی کابل, جریان خازنی لایه های کابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037300,
author = {خسروجردی, محمد and پورمحمدیان, پژمان and شفیعی, نوید},
title = {بررسی اثر عبور جریان خازنی از لایه های حفاظ و زره در گرمایش موضعی عایق و خرابی کابل},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شکست عایقی، خرابی کابل، جریان خازنی لایه های کابل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عبور جریان خازنی از لایه های حفاظ و زره در گرمایش موضعی عایق و خرابی کابل
%A خسروجردی, محمد
%A پورمحمدیان, پژمان
%A شفیعی, نوید
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]