هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد )

نویسندگان: محمدحسین خلیفه , غلامرضا لشکری پور , حمید حسینی مرندی , محمّدرضا باغیانی باغشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکان یابی سد زیرزمینی درحوضه دره قنات پسبند و بر روی رودخانه پسبند انجام گردید این طرح به منظور بررسی و شناخت مکان مناسب برای احداث سد زیر زمینی، با هدف کنترل و ذخیره سازی جریان آب زیر سطحی و به منظورتامین آب مورد نیاز روستاها ، کشاورزان و دامداران منطقه اجرا شد. این تحقیق برپایه مطالعه اسناد، منابع، پژوهشهای صحرایی، حفاری و نمونه برداری از آب وخاکو انجام آزمایش های لازم به انجام رسید. بررسی گسترشبرونزدهای سنگی حوضه، وجود پی سنگنفوذ ناپذیر اغلبمارنی را نشان میدهدکه در حوضه باعث هدایت جریان زیر سطحی بر روی آن گردیده . مکان یابی ساختگاه برپایه میز ان آب زیر سطحی و محل مناسب برای تشکیل مخازن طبیعی آب در طول آبراهه (رودخانه) اصلی پسبند و براساس خصوصیات پی سنگ، تغییراتحجم آبرفت، تخلخل موثر و شیب بستر صورت گرفت. این بررسی ها نشان داد که انباشتگی رسوبی در طول آبراهه اصلی پسبند در دو محل مشاهده می گردد. این دو نقطه به عنوان گزینه های پیشنهادی به شکلی دقیق تر بررسی شد و بر اساسدرجه اهمیت، اولویت بندی و برای اجرا پیشنهاد شدند.

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, مکانیابی, پسبند, انتخاب ساختگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037429,
author = {خلیفه, محمدحسین and لشکری پور, غلامرضا and حمید حسینی مرندی and باغیانی باغشاهی, محمّدرضا},
title = {مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهذ, ايران},
keywords = {سد زیرزمینی، مکانیابی، پسبند، انتخاب ساختگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد
%A خلیفه, محمدحسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حمید حسینی مرندی
%A باغیانی باغشاهی, محمّدرضا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]