هفتمین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی , 2003-12-17

عنوان : ( توسعه ی مراکز رشد و پارک های فناوری و تناسب )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتقاء و توسعه ی فناوری، نیازمند بهره گیری از تفکرات و اندیشه های جدید در رابطه با زیرساختهای خلق و توسعه ی فناوری است که پار ک ها و مراکز رشد فناوری، از مهمترین آنها هستند . زیرساختهای هوشمند نیازمند ایجاد ارتباط منطقی میان استعداد ها، فناوری، سرمایه و دانش فنی هستند. الگوبرداری از مراکز رشد و پارک های فناوری از سایر نقاط جهان و انتظار اینکه همان نوع عملیات و ساختار ها را بتوان در کشور پیاده کرد، یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت آنها خواهد بود . ایجاد چنین تسهیلاتی تنها از طریق هدف گذاری صحیح و منطقی و درک کامل و روشن نقش آنها در دستیابی به چشم انداز های منطقه ای، اثربخشی لازم را خواهد داشت. در این مقاله توجه به رسالت های روشن و شفاف، درک و فهم مکانیزم های عملیاتی بومی و منطقه ای و الزامات اثربخشی به عنوان مهمترین عوامل موفقیت مراکز رشد و پارکهای فناوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, مراکز رشد فناوری, پارک فناوری, ارتقاء و توسعه ی فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037570,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {توسعه ی مراکز رشد و پارک های فناوری و تناسب},
booktitle = {هفتمین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی},
year = {2003},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مراکز رشد فناوری، پارک فناوری، ارتقاء و توسعه ی فناوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه ی مراکز رشد و پارک های فناوری و تناسب
%A ملک زاده, غلامرضا
%J هفتمین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
%D 2003

[Download]