چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-10-31

عنوان : ( بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی )

نویسندگان: علیرضا ابراهیمی , علی خدایی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احداث سدهای خاکی با هسته آسفالتی به سبب ویژگی های خاص خود از جمله خواص الاستوپلاستیک مصالح آسفالتی و نیز قابلیت اجرای آن در شرایط مختلف آب و هوایی(بارندگی و سرمای شدید) از سال 1970 به بعد توسعه فراوانی یافته است. از طرفی اثر زلزله بر هسته باریک آسفالتی و امکان احداث این نوع سدها در مناطق با لرزه خیزی بالا از موارد مبهم در جامعه مهندسی سدسازی کشور است . بررسی ایمنی و پایداری لرزه ای آنها در این شرایط تحقیقات وسیع و گسترده ای را می طلبد.در مقاله جاری، با استناد به روش مارشال و ساخت نمونه های بتن آسفالتی به ارتفاع 5 سانتیمتروقطر 10 سانتیمترو با دانه بندی مطابق منحنی فولر، روش اختلاط مصالح، نوع و درصد قیر مناسب برای حفظ توامان مقاومت لازم و انعطاف پذیری کافی برای مقابله با ترک خوردگی با حفظ نفوذپذیری ارائه شده است تعیین درصد قیر بهینه و تعداد ضربات لازم برای تراکم نمونه ها که درصد حفرات را در حد ایمن ایجاد کند از دیگر قسمتهای عنوان شده در مقاله است.همچنین به منظور تعیین درصد قیر بر خصوصیات رفتاری بتن آسفالتی یک سری آزمایشات سه محوری بر روی نمونه هایی به قطر 10 و 20 سانتیمتر در فشارهای جانبی متفاوت صورت پذیرفت و از نتایج این آزمایشات در تعیین خواص استاتیکی مصالح مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سد سنگریزه ای, هسته آسفالتی, طرح اختلاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037927,
author = {علیرضا ابراهیمی and علی خدایی and اخترپور, علی},
title = {بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد سنگریزه ای، هسته آسفالتی، طرح اختلاط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی
%A علیرضا ابراهیمی
%A علی خدایی
%A اخترپور, علی
%J چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
%D 2010

[Download]