بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح کیک یزدی فرموله شده با گزو )

نویسندگان: ارمغان سالم , محبت محبی , سید احمد شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین ویژگی های فیزیکی مواد غذایی، رنگ به عنوان مهم ترین ویژگی های ظاهری در درک کیفیت مطرح شده است. ماشین بینایی روشی غیر تخریبی و علمی برای اندازه گیری الگوی رنگ در سطوح رنگی غیر یکنواخت است.

کلمات کلیدی

, کیک, گزو, رنگ سنجی, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037944,
author = {ارمغان سالم and محبی, محبت and سید احمد شهیدی},
title = {کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح کیک یزدی فرموله شده با گزو},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کیک، گزو، رنگ سنجی، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح کیک یزدی فرموله شده با گزو
%A ارمغان سالم
%A محبی, محبت
%A سید احمد شهیدی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]