بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رفتار خشک شدن نمونه های پاستیل هویج و ضرایب نفوذ آن در سه دمای خشک کن با هوای داغ (60، 70 و 80 درجه سانتی گراد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج در دماهای مختلف حاکی از آن بود که بیشترین و کمترین سرعت خشک شدن به ترتیب مربوط به دمای 70 و 80 درجه سانتی گراد بود. بیشترین ضریب نفوذ در دمای 70 درجه سانتی گراد مشاهده گردید. این امر نشان می دهد که شدت فعل و انفعالات در این دما در نمونه بیشتر است. انرژی فعال ساری با افزایش دما از 60 به 80 درجه سانتی گراد، روند صعودی داشت. براساس قوانین ترمودینامیک میزان انرژی فعال ساری سد انرژی است که مولکول های آب می بایست در مرحله انتقال در محصول، از آن عبور نمایند. میزان انرژی فعال-ساری کمتر و مقادیر بالای ضریب نفوذ در دمای 70 درجه سانتی گراد بیانگر سرعت بالای خشک شدن نمونه های پاستیل هویج بود.

کلمات کلیدی

, پاستیل هویج, خشک کن هوای داغ, رفتار خشک شدن, ضریب نفوذ موثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037951,
author = {خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پاستیل هویج، خشک کن هوای داغ، رفتار خشک شدن، ضریب نفوذ موثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]