بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به )

نویسندگان: محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق خواص خشک شدن میوه به در یک خشک کن هوای داغ با استفاده از پیش تیمار فراصوت-اسمز مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, میوه به, خشک کردن لایه نازک, چروکیدگی, شبکه عصبی, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037979,
author = {نوشاد, محمد and محبی, محبت and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {میوه به، خشک کردن لایه نازک، چروکیدگی، شبکه عصبی، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به
%A نوشاد, محمد
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]