نخستین کنفرانس دو سالانه تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران , 2013-12-25

عنوان : ( Rapid Removal of Aqueous Uranium Using Dipicolinic Acid Ligand )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , حسین اشتیاق حسینی , مسعود میرزائی شهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلاش جهت کنترل بهینه و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی اورانیوم موجود در پسماند سیستم های مولد انرژی هسته ای از جمله تحقیقات بسیار مهم به شمار می آید. اخیراً مشخص شده است، دی پیکولینیک اسید (DPA) این توانایی را دارد که با اورانیوم محلول در آب به سرعت ترکیب شده و کمپلکس پایداری ایجاد کند. در این پژوهش، از سیستم سه ‌جزئی شامل کمپلکس کئوردیناسیونی از اورانیوم و DPA، حلال و ضد حلال برای رسوب دادن سریع اورانیوم محلول در آب استفاده شده است. بررسی ما نشان داد که در شرایط متعارفی، افزایش ضد حلال کربن دی سولفید (CS2) به محلول کمپلکس، باعث کاهش حلالیت کمپلکس شده و آنرا به صورت ذرات بسیار ریز متبلور می کند. زمان کوتاه فرایند، سرعت تولید بالا، سهولت هسته گذاری، تداوم شرایط فوق اشباعی در حین رشد، سهولت جداسازی و بازیافت CS2 از ویژگی های اصلی روش ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اورانیوم, دی پیکولینیک اسید, حلال- ضد حلال, کربن دی سولفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038121,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and اشتیاق حسینی, حسین and میرزائی شهرابی, مسعود},
title = {Rapid Removal of Aqueous Uranium Using Dipicolinic Acid Ligand},
booktitle = {نخستین کنفرانس دو سالانه تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اورانیوم، دی پیکولینیک اسید، حلال- ضد حلال، کربن دی سولفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Rapid Removal of Aqueous Uranium Using Dipicolinic Acid Ligand
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A اشتیاق حسینی, حسین
%A میرزائی شهرابی, مسعود
%J نخستین کنفرانس دو سالانه تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته ای ایران
%D 2013

[Download]