چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو )

نویسندگان: بی بی حمیده سیدموسوی , آرزو حبیبی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله برآورد پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری بر اساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو با کمک روش درستنمایی ماکزیمم می باشد. با توجه به اینکه معادلات درستنمایی جواب صریح ندارند، از روش های عددی برای حل معادلات درستنمایی کمک گرفته و با یک مثال واقعی هدف مقاله را بیشتر توضیح می دهیم.

کلمات کلیدی

, توزیع گاما سه پارامتری, برآورد درستنمایی ماکزیمم, سانسور فزاینده نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038155,
author = {سیدموسوی, بی بی حمیده and حبیبی راد, آرزو},
title = {استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو},
booktitle = {چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توزیع گاما سه پارامتری، برآورد درستنمایی ماکزیمم، سانسور فزاینده نوع دو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو
%A سیدموسوی, بی بی حمیده
%A حبیبی راد, آرزو
%J چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2013

[Download]