بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشمش , دمای گذار شیشه ای, گلیسرول منواستئارات, موم کارنوبا , بافت

کلمات کلیدی

, کشمش , دمای گذار شیشه ای, گلیسرول منواستئارات, موم کارنوبا , بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038234,
author = {ایوبی ده پائینی, اعظم and صداقت, ناصر and مهدی کاشانی نژاد and محبی, محبت and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش},
booktitle = {بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیرار, ايران},
keywords = {کشمش ; دمای گذار شیشه ای; گلیسرول منواستئارات; موم کارنوبا ; بافت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش
%A ایوبی ده پائینی, اعظم
%A صداقت, ناصر
%A مهدی کاشانی نژاد
%A محبی, محبت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]