دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی )

نویسندگان: مهدی ایرانی , ناصر صداقت , اسماعیل عطایی صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله امنیت غذایی کاربرد بسته بندی با اتمسفر کنترل شده در محصولات غذایی و محصولات آماده مصرف را مورد بررسی قرار میدهد. مزایای زیادی در ارتباط با استفاده از این تکنولوژی وجود دارد ولی زمانیکه از این تکنولوژی استفاده میشود، بایستی تاثیر این تکنولوژی بر رشد و نمو و وجود میکروارگانیسم های بیماری زا مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر روی بخش امنیت غذایی تکنولوژی بسته بندی با اتمسفر کنترل شده که بصورت تجاری در دسترس هستند و یا در حال تحقیق هستند، تمرکز کرده است.

کلمات کلیدی

, امنیت غذایی, بسته بندی با اتمسفر کنترل شده, میکروارگانیسم های بیماری زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038238,
author = {ایرانی, مهدی and صداقت, ناصر and اسماعیل عطایی صالحی},
title = {ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {امنیت غذایی، بسته بندی با اتمسفر کنترل شده، میکروارگانیسم های بیماری زا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی
%A ایرانی, مهدی
%A صداقت, ناصر
%A اسماعیل عطایی صالحی
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]