دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( شناساگرهای زمان-دما ابزار دقیق پایش کیفیت و سلامت غذا )

نویسندگان: سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ مصرف

کلمات کلیدی

تاریخ مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038240,
author = {خشنودی نیا, سارا and صداقت, ناصر},
title = {شناساگرهای زمان-دما ابزار دقیق پایش کیفیت و سلامت غذا},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تاریخ مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناساگرهای زمان-دما ابزار دقیق پایش کیفیت و سلامت غذا
%A خشنودی نیا, سارا
%A صداقت, ناصر
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]