هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پالئواکولوژی فرامینیفرهای کف زی بزرگ پالئوین- ائوسن زیرین در برش زرگر (جنوب بیرجند، شرق ایران) )

نویسندگان: عصمت عرب , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه فرامینیفرهای کف زی بزرگ در برش زرگر (جنوب بیرجند) واقع در حاشیه شرقی بلوک لوت با بررسی 75 مقطع نازک و 17 نمونه شستشو شده شیل و مارن که از نهشته های مربوط به پالئوسن- ائوسن به ضخامت 205 متر تهیه شده انجام گرفت. این نهشته ها شامل توالی از آواریهای کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و کربناتهای آهک ماسیو می باشد که با توجه به مطالعات صورت گرفته در ایت پژوهش به دو بخش زیرین (کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل) که بصورت ناپیوسته روی کالرد ملانژ کرتاسه قرار گرفته و بخش بالایی (آهک ماسیو) تقسیم شده است. بخش بالایی این نهشته ها را آبرفت می پوشاند. بر اساس مطالعات صورت گرفته روی این لایه ها 14 جنس و 30 گونه از روزن داران کف زی شناسایی شده و به کمک فسیلهای شاخص محیط نظیر گونه های متفاوت جنسهای Alveolina ، Nummulites، Assilina و Discocyclina شرایط حاکم بر محیط دیرینه این برش از یک محیط گرم کربناته کم عمق (رمپ) آغاز شده و به منطقه نیمه عمیق دریای باز ختم می شود.

کلمات کلیدی

, بیرجند, برش زرگر, پالئوسن- ائوسن, پالئواکولوژی, روزن داران کف زی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038790,
author = {عصمت عرب and وحیدی نیا, محمد},
title = {پالئواکولوژی فرامینیفرهای کف زی بزرگ پالئوین- ائوسن زیرین در برش زرگر (جنوب بیرجند، شرق ایران)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیرجند، برش زرگر، پالئوسن- ائوسن، پالئواکولوژی، روزن داران کف زی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی فرامینیفرهای کف زی بزرگ پالئوین- ائوسن زیرین در برش زرگر (جنوب بیرجند، شرق ایران)
%A عصمت عرب
%A وحیدی نیا, محمد
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]