اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28

عنوان : ( مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاﺀ محدود با استفاده از نرم‌افزار Seep/W )

نویسندگان: حسین پارسا صدر , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در طراحی و احداث سد‌‌های خاکی بررسی کنترل نشت آب از پی و بدنه سد به منظور تأمین پایداری و جلوگیری از پدیده رگاب و اتلاف آب می باشد. در این مقاله از روش اجزاء محدود که کاربرد وسیعی در مطالعات جریان سیال در محیط متخلخل دارد استفاده شده است. با توجه به آبگیری سد مخزنی روداب سبزوار در طول سال و بررسی تراز آب در ماه های مختلف، مدل نشت به صورت عددی متناسب با شرایط مختلف در حالت اشباع و غیر اشباع، با استفاده از نرم افزار Seep/W از بسته نرم‌افزاری GeoStudio 2007 شبیه سازی شده است. مقدار نشت سالانه از پی و بدنه سد روداب سبزوار برابر 98880 متر‌‌مکعب برآورد شد که بیشترین میزان نشت مربوط به ماه‌‌های فروردین و اردیبهشت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سد خاکی روداب سبزوار, نرم‌افزار Seep/W, نشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038888,
author = {پارسا صدر, حسین and محمدزاده, حسین},
title = {مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاﺀ محدود با استفاده از نرم‌افزار Seep/W},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سد خاکی روداب سبزوار، نرم‌افزار Seep/W، نشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاﺀ محدود با استفاده از نرم‌افزار Seep/W
%A پارسا صدر, حسین
%A محمدزاده, حسین
%J اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2013

[Download]