دومین همایش انرژی های نو و پاک , 2013-11-05

عنوان : ( بررسی منابع ژئوترمال (چشمه های آبگرم ایوب و آبگرم شفا- استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: مجید کاظمی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چشمه‌های آب‌گرم ایوب و شفا در شمال شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی واقع شده است. این چشمه‌ها در منطقه مرزی ایران با ترکمنستان بین طول جغرافیایی 57 درجه و 23 دقیقه و عرض جغرافیایی37 درجه و 53 دقیقه دارای متوسط بارندگی و تبخیر سالانه 392 و 1607 میلی‌متر می‌باشد. اقلیم منطقه خشک و سرد کوهستانی است. چشمه‌ی آب‌گرم ایوب دارای دمای سطحی 5/37 تا 5/38‌، متوسطpH برابر با 5/7، متوسط TDS برابر با 546 میلی گرم بر لیتر، متوسطEC برابر با 17/1111 میکروزیمنس بر سانتی‌متر وDO برابر با 4/65 درصد در چند سانتی‌متری زیر سطح‌ می‌باشد و در ارتفاع 1287 متر از سطح دریا و ارتفاع 80 متری نسبت به رودخانه دره مجاور جریان دارد. در این چشمه رابطه DO با دما و عمق رابطه عکس و رابطه دما با عمق از سطح یک رابطه مستقیم می‌باشد. چشمه آب‌گرم شفا با متوسط درجه حرارت 36 درجه سانتی‌گراد، متوسط pH برابر با 3/7، متوسط TDS برابر با 469 میلی گرم بر لیتر، متوسط EC برابر با 5/956 میکروزیمنس بر سانتی‌متر و DO برابر با 8/18 درصد در چند سانتی‌متری زیر سطح و ارتفاع 1219 متر از سطح دریا و ارتفاع 12 متری نسبت به رودخانه جاری است. بر اساس طبقه بندی‌های موجود با استفاده از پارامترهای صحرای EC و TDS چشمه‌های آب‌گرم ایوب و شفا از نوع آب شیرین‌(fresh water) و بر اساس پارامتر T به ترتیب از نوع آب‌گرم و ژئوترمال و ولرم می‌باشد. چشمه‌ی شفا شاخه ی فرعی از مجرای اصلی تغذیه کننده چشمه‌ی آب‌گرم ایوب است. چشمه آب‌گرم ایوب تقریبا حاوی گازهای دی‌اکسیدکربن به مقدار25/9 میلی‌گرم بر لیتر و هیدروژن سولفوره به مقدار اندک است و منشاء آن ها در حال بررسی است. چشمه‌های آب گرم ایوب و شفا با داشتن خواص درمانی و دمای قابل انتظار تا بیش از 40 درجه سانتی‌گراد می تواند در بخش ژئوتوریسم و پزشکی درمانی و سیستم گرمایش هتل‌های مورد نیاز جهت گردشگری و گلخانه های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, چشمه آب‌گرم, ایوب, شفا, خراسان شمالی, ژئوترمال, پارامترهای صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038902,
author = {کاظمی, مجید and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی منابع ژئوترمال (چشمه های آبگرم ایوب و آبگرم شفا- استان خراسان شمالی)},
booktitle = {دومین همایش انرژی های نو و پاک},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {چشمه آب‌گرم، ایوب، شفا، خراسان شمالی، ژئوترمال، پارامترهای صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منابع ژئوترمال (چشمه های آبگرم ایوب و آبگرم شفا- استان خراسان شمالی)
%A کاظمی, مجید
%A محمدزاده, حسین
%J دومین همایش انرژی های نو و پاک
%D 2013

[Download]