هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) )

نویسندگان: فرشته کیانفرد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب محل دفن پسماند ها (لندفیل) یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیلها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. این تحقیق با هدف تعیین مکان های مناسب دفن پسماند شهری شهر رامهرمز با استفاده از قابلیت های ابزار GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اجرا شده است. دراین مطالعه معیارها و ضوابط انتخاب مکان های مناسب برای دفن بهداشتی پسماندها مانند خصوصیات زمین شناسی، راههای دسترسی، نقشه شیب، گسل ها، نقشه کاربری اراضی، فاصله از مراکز شهری و روستائی، نقشه خاک منطقه، نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهای زیرزمینی شناسایی گردیدند. جهت تهیه نقشه ی قابلیت استعدادداری ابتدا مناطق ممنوعه حذف شده و با استفاده از 10 لایه اطّلاعاتی به روش وزن دهی به هرکدام و تحلیل این وزن ها در محیط GISنقشه هم وزن معیارهای مختلف مورد نظر بدست آمد. سپس با ادغام این نقشه ها بهترین مکان برای دفن زباله شهررامهرمز انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, مکانیابی, محل دفن, GIS, AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038984,
author = {کیانفرد, فرشته and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز)},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {مکانیابی، محل دفن، GIS، AHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز)
%A کیانفرد, فرشته
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]