پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2013-12-18

عنوان : ( حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE )

نویسندگان: مهدی پوررمضان , محمدباقر آیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی، جریان دوبعدی غیر قابل تراکم آرام در داخل یک کانال متقارن با انبساط ناگهانی در نظر گرفته شده است. در ابتدا این گونه به نظر می رسد که جریان همواره متقارن بوده و گردابه ای در آن وجود ندارد. اما مطالعات گسترده در این مورد نشان می دهند که اساسا جریان تا جایی پایدار و متقارن می ماند که عدد رینولدز از مقدار بحرانی آن کمتر باشد. هدف تحقیق حاضر، حل عددی این مسئله در حالت پایدار (دائم) و گذرا،بررسی اثرات میزان ضریب انبساط بر پایداری جریان و یافتن عدد رینولدز بحرانی برای چند ضریب انبساط مشخص می باشد. در این بررسی نشان داده شده که اساسا دو حل صحیح برای این مسئله وجود داشته که یکی قرینه (تصویر آینه ای) دیگری است. دیده شد که در تمامی ضرایب انبساط، پس از عبور از عدد رینولدز بحرانی و آغاز جدایش و نامتقارن شدن جریان، ابتدا تنها دو گردابه بزرگ در جریان وجود داشته و با زیادتر شدن عدد رینولدز، گردابه سوم نیز پدیدار می گردد. همچنینبا انجام بررسی های بیشتر مشاهده شد که افزایش ضریب انبساط و استفاده از پروفیل سرعت سهمی به جای پروفیل سرعت یکنواخت در ورودی، موجب ناپایداری جریان و کاهش عدد رینولدز بحرانی می شود.

کلمات کلیدی

, حل عددی, انبساط ناگهانی, گردابه, حالت پایدار (دائم), حالت گذرا, عدد رینولدز بحرانی, ضریب انبساط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039471,
author = {پوررمضان, مهدی and آیانی, محمدباقر},
title = {حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2013},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {حل عددی، انبساط ناگهانی، گردابه، حالت پایدار (دائم)، حالت گذرا، عدد رینولدز بحرانی، ضریب انبساط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE
%A پوررمضان, مهدی
%A آیانی, محمدباقر
%J پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2013

[Download]