جاده, دوره (4), شماره (60), سال (2007-11) , صفحات (13-26)

عنوان : ( معرفی روش های طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیر )

نویسندگان: مرتضی جلیلی قاضی زاده , ابوالفضل محمدزاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی روشهای طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیر

کلمات کلیدی

, بازیافت اسفالت به روش سرد, امولسیون قیر, طرح اختلاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039488,
author = {جلیلی قاضی زاده, مرتضی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل},
title = {معرفی روش های طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیر},
journal = {جاده},
year = {2007},
volume = {4},
number = {60},
month = {November},
issn = {1735-062X},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {بازیافت اسفالت به روش سرد، امولسیون قیر، طرح اختلاط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی روش های طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیر
%A جلیلی قاضی زاده, مرتضی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%J جاده
%@ 1735-062X
%D 2007

[Download]