پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دسترس نیست

کلمات کلیدی

در دسترس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039490,
author = {پیرایش, محمدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and علی اصغر صادقی},
title = {بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {در دسترس نیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه
%A پیرایش, محمدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A علی اصغر صادقی
%J پنجمین کنگره ملی عمران
%D 2010

[Download]