نهمین سمینار احتمال فرآیندهای تصادفی , 2013-09-11

Title : ( Families of copulas generated by univariate function )

Authors: Seyed Mohsen Mirhosseini Abrandabadi , Mohammad Amini , علی دولتی ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

This paper considers families of copulas generated by a univariate function. Various properties of the proposed model are studied.

Keywords

, copula, probability generating function, Sibuya function
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039585,
author = {Mirhosseini Abrandabadi, Seyed Mohsen and Amini, Mohammad and علی دولتی},
title = {Families of copulas generated by univariate function},
booktitle = {نهمین سمینار احتمال فرآیندهای تصادفی},
year = {2013},
location = {IRAN},
keywords = {copula; probability generating function; Sibuya function},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Families of copulas generated by univariate function
%A Mirhosseini Abrandabadi, Seyed Mohsen
%A Amini, Mohammad
%A علی دولتی
%J نهمین سمینار احتمال فرآیندهای تصادفی
%D 2013

[Download]