هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی )

نویسندگان: حسن صدرنیا , حمید محمدی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تعیین و اعمال حداقل نیروی فشاری در طی عملیات جابجایی میوه‌ها می توان آسیب مکانیکی را به طور قابل توجهی کاهش داد. آسیب مکانیکی باعث افزایش نرخ تنفس و تسریع در اضمحلال میوه‌ها می گردد. حساسیت میوه‌های هسته‌دار به دلیل وجود هسته سخت در دورن آنها بسیار بیشتر از سایر میوه‌ها است. در این تحقیق ابتدا خواص فیزیکی و مکانیکی گیلاس شامل وزن، قطرهای اصلی، شکل، مدول الاستیسیته، تنش شکست، کرنش شکست پوست و گوشت میوه بر اساس استانداردهای موجود با 20 تکرار تعیین گردید. سپس بارگذاری فشاری شبه استاتیکی با سرعت 25 میلیمتر بر دقیقه بر روی نمونه‌های کامل میوه گیلاس در سطوح 2،4، 6، 8 و 10 نیوتن صورت گرفت و ناحیه لهیدگی پس از 24 ساعت اندازه‌گیری شد. همچنین مدلهای اجزای محدود میوه برای بررسی لهیدگی داخلی در بارگذاریهای مختلف بررسی شدند. نتایج نشان داد گیلاس تک دانه مشهدی با میانگین ابعاد اصلی به ترتیب قطر بزرگ mm88/0±28، قطر کوچک mm 0/1±23 و ارتفاع mm 1/1 ±25 و وزن88/0±6/10 گرم نسبت به سایر ارقام گیلاس دارای اندازه و وزن بسیار بالاتری است. نتایج آزمون مکانیکی نشان داد مقدار مجاز بارگذاری فشاری بر روی هر گیلاس 8/2 نیوتن است.

کلمات کلیدی

, تنش شکست بافت, مدول الاستیسیته, پوست میوه, مدل اجزای محدود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039789,
author = {صدرنیا, حسن and محمدی نژاد, حمید},
title = {بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش شکست بافت، مدول الاستیسیته، پوست میوه، مدل اجزای محدود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی
%A صدرنیا, حسن
%A محمدی نژاد, حمید
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]