هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , هانی حمزه کلکناری , باقر عمادی , فرشاد شعبانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه پایدار تولید یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است. در این تحقیق انرژی مصرفی تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع آوری شد. مجموع انرژی‌های ورودی 60/39060 مگاژول بر هکتار بود. کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش‌ترین سهم انرژی‌های مصرفی را (55/58 درصد) در تولید چای داشت. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر تمامی نهاده‌های انرژی ورودی به غیر از مواد شیمیایی بر عملکرد مثبت بود و تأثیر نهاده انرژی نیروی انسانی بر عملکرد در سطح یک درصد معنی‌دار شد. نهاده انرژی نیروی انسانی بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد داشت و پس از آن نهاده‌های انرژی ماشین‌ها و مواد شیمیایی بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد چای در استان گیلان داشتند.

کلمات کلیدی

, انرژی, چای, کارایی انرژی و گیلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039799,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and حمزه کلکناری, هانی and عمادی, باقر and شعبانیان, فرشاد},
title = {بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انرژی، چای، کارایی انرژی و گیلان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A حمزه کلکناری, هانی
%A عمادی, باقر
%A شعبانیان, فرشاد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]