دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی , 2013-04-29

عنوان : ( بررسی تاثیر مصرف صمغ بنه در فرآیند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی )

نویسندگان: دکترمسعودشفافی زنوزیان , اسماانتظاری , محمدحسین حدادخداپرست , دکترمهدی خدنگ نیک فرجام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صمغ بنه یکی از صمغ های گیاهی قابل جویدن می باشد که می توان از آن در فرمولاسیون ادامس استفاده نمود . این صمغ روی خواص فیزیکوشیمیایی آدامس مؤثر است . در این تحقیق امکان تولید آدامسی با مقادیر مختلف از صمغ بنه( 0 ، 5/1 ، 3 ، 5/4 گرم )مورد بررسی قرار گرفت . (وزن نمونه های آدامس 25 گرم در نظر گرفته شد .)آزمون های فیزیکوشیمیاییمورد بررسی قرار گرفته و در تحلیل آن ها از طرح آماری کاملا تصادفی استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها آزمون چند دامنه ای دانکن به کار گرفته شد . نتایج نشان داد آدامس حاوی مقادیر مختلف از صمغ بنه بر روی خواص فیزیکوشیمیایی آدامس تولیدی تاثیر دارد و آدامس حاوی 5/4 گرم صمغ بنه تاثیر نامناسبی بر روی خصوصیات فیزیکی آدامس دارد . : استفاده از صمغ گیاهی بنه با مقادیر 5/1 و 3 گرم در کنار پایه آدامس باعث کاهش میزان مصرف پایه آدامس و در عین حال بهبود خصوصیات آدامس می گردد .

کلمات کلیدی

, : آدامس , خصوصیات فیزیکوشیمیایی , صمغ بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039975,
author = {دکترمسعودشفافی زنوزیان and اسماانتظاری and حدادخداپرست, محمدحسین and دکترمهدی خدنگ نیک فرجام},
title = {بررسی تاثیر مصرف صمغ بنه در فرآیند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {: آدامس ، خصوصیات فیزیکوشیمیایی ، صمغ بنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مصرف صمغ بنه در فرآیند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی
%A دکترمسعودشفافی زنوزیان
%A اسماانتظاری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A دکترمهدی خدنگ نیک فرجام
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی
%D 2013

[Download]