بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم )

نویسندگان: هاتفه هاتفی , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرما یکی از کشاورزی ایران به شمار می رود که درسبد صادرات غیر نفتی محصولات استراتژیک ایران جایگاه ویژه ای دارد. وسعت سطح زمین زیر کشت خرما در سال 1389 حدود 248هزار هکتار بر آورد ومیزان تولید حدود یک نن محاسبه شد.بین 10 تا 15 درصد،خرمای تولیدی در ایران هر ساله صادر می شود. حدود 35درصد از خرما نیز در داخل مصرف می شود ونزدیک به نیمی از خرمای تولید شده یعنی حدود 500هزار تن از چرخه مصرف خارج شده و دور ریخته می شود. . با وجود اینکه برخی از گونه های خرمای تولیدی ایران درجهان بی نظیر است ،اما در زمینه صادرات این محصول، کشور از رتبه و جایگاه مناسبی برخوردار نیست. با توجه به محدودیت کشت و برداشت این محصول در دنیا، تولید و عرضه صحیح آن می تواند عهده دار نقش مهمی در ارزآوری و اقتصاد کشور باشد. چرا خرما میوه ای مورد تقاضای بازار است؛ ولی باید توجه کردحجم تقاضا به تنهایی جهت صدور یک کالا کافی نیست، بلکه نحوه و چگونگی عرضه آن در بازار اهمیت فراوانی دارد. در حال حاضربه منظورحفظ محصول خرمای مضافتی ازروش ضدعفونی کردن باگازمتیل برومایداستفاده می شود؛کاربرداین روش به علت سمیت وخطرهای زیست محیطی ممکن است حداکثرتاسال 2015 ادامه یابد: درنتیجه جایگزین کردن روشی مناسب ضروری می باشد(62و 63). یکی از این روش‌ها پوشش دهی است توانایی پوشش های خوراکی در حفظ کیفیت وافزایش ماندگاری میوه ها وسبزیجات ،جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در زمان نگهداری، این ترکیبات را به ترکیباتی با اهمیت جهت بسته بندی محصولات باغی فسادپذیرتبدیل می نماید.استفاده از پوشش خلر وپوشش دهی خرما با پوشش های خوراکی برای این اولین بار در ایران انجام شده است.

کلمات کلیدی

, : خرما, پوشش دار کردن, ایزوله پروتئین خلر, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039987,
author = {هاتفه هاتفی and مرتضوی, سید علی and حدادخداپرست, محمدحسین and الناز میلانی},
title = {تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {: خرما، پوشش دار کردن،ایزوله پروتئین خلر،ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم
%A هاتفه هاتفی
%A مرتضوی, سید علی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A الناز میلانی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]