بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی )

نویسندگان: ابوالفضل رضاطلب , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , امیر حسین الهامی راد , حسین استیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکسایش لپیدی از جمله مشکلات عمده در استفاده از روغن ها و چربی ها است که باعث تولید مواد مضر میشود و سلامت انسان را به خطر می اندازد . افزایش پایداری اکسایشی روغن ها و چربی های خوراکی کاری است که در حل این مشکل توصیه میشود . برخی آنتی اکسیدانهای سنتزی دارای آثار فیزیولوژیکی نامطلوبی در انسان می باشند ، به همین علت تمایل به آنتی اکسیدان های طبیعی مورد توجه قرار گرفته اند. به علت محدود بودن اغلب منابع آنتی اکسیدانی طبیعی ، همچنین کارایی پایین برخی از آن ها شناسایی منابع آنتی اکسیدانی دیگر امری مهم به نظر میرسد ابتدا دانه های زرشک زرافشانی جدا و سپس روغن آن به روش پرکولاسیون استخراج شد . در ادامه مقاوت روغن توسط دستگاه رنسیمت در دمای 110 درجه سانتی گراد بررسی شد . همچنین پلی فنل کل طبق روش AOCS ( فولین سیوکالتو ) در طول موج 725 نانومتر و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد توسط محلول DPPH (M 5-10 × 6 ) در متانول در طول موج 517 نانومتر بررسی شد . زمان مقاومت به اکسید شدن چربی دمای مورد نظر (110°C) 7.09 ساعت می باشد. قدرت مهار رادیکال های آزاد نمونه روغن مورد آزمایش 40 % بدست آمد اندازه گیری مقدار کل ترکیبات فنولی نمونه روغن با استفاده از منحنی استاندارد گالیک اسید، 112.597 میلی گرم گالیک اسید بر گرم تشخیص داده شد. خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی نسبت روغن های مایع دیگر از سطح بالایی برخوردار است . پتانسیل خوب روغن دانه زرشک زرافشانی به عنوان یک منبع جدید روغن در کاربرد های دارویی و صنعتی چشم انداز روشنی در آینده این گیاه ایجاد می کند .

کلمات کلیدی

, \"روغن \", \"دانه زرشک زرافشانی\" خوای آنتی اکسیدانی \", \" پلی فنل کل \", \"رنسیمت\", \" و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040007,
author = {ابوالفضل رضاطلب and مرتضوی, سید علی and حدادخداپرست, محمدحسین and امیر حسین الهامی راد and حسین استیری},
title = {اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {\"روغن \"،\"دانه زرشک زرافشانی\" خوای آنتی اکسیدانی \"،\" پلی فنل کل \"،\"رنسیمت\"،\" و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد\"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی
%A ابوالفضل رضاطلب
%A مرتضوی, سید علی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A امیر حسین الهامی راد
%A حسین استیری
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]