دومین همایش ملی روانشناسی , 2013-06-20

عنوان : ( سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته های تحقیق نشان داد که بین سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کوداکن عادیتفاوت معناداری وجود دارد و والدینن کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر سلامت روان پایین تری دارند.در چهار خرده مقیاس افسردگی، عملکرداجتماعی، شکایتجسمانی و اضطراب، والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به طور معناداری نمرات بالاتری نسبت به والدینن کودکان عادی داشتند. نتایج این تحقیقبیانگر این واقعیت است که وجود کودکان کم توان ذهنی و مشکلات ناشی از مراقبت از این فرزندان سلامت روانی والدینشان را به خطر می اندازند.

کلمات کلیدی

, سلامت روان, والدین, کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر, کودکان عادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040126,
author = {کیمیایی, سیدعلی and حسن گرجیان مهلبانی},
title = {سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی},
booktitle = {دومین همایش ملی روانشناسی},
year = {2013},
location = {مهاباد, ايران},
keywords = {سلامت روان، والدین، کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، کودکان عادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A حسن گرجیان مهلبانی
%J دومین همایش ملی روانشناسی
%D 2013

[Download]