هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS )

نویسندگان: محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالا بردن بازده و افزایش آسایش و ایمنی از جمله انگیزه های کم کردن وظایف یا حذف رانندگان وسایل نقلیه کشاورزی می باشد. با حذف راننده از روی وسایل نقلیه کشاورزی نیاز به یک مرجع جهت هدایت این وسایل می باشد. با استفاده از داده های بدست آمده از GPS و یک مرجع مطلق(نقشه جغرافیایی مزرعه)، وسیله مورد نظر می تواند مسیر حرکت برنامه ریزی شده یا تعیین شده در حین کار را طی کند. در این مقاله به بررسی امکانات ناشی از استفاده از GPS و شیوه های مدیریت اطلاعات آن پرداخته شده است. GIS بعنوان یک واسط کاربری که اطلاعات جغرافیایی زمین کشاورزی را مدیریت می کند می تواند با استفاده از خاصیت لایه ای اش علاوه بر هدایت برای اعمال نهاده های کشاورزی نیز استفاده شود. با مقایسه بین نرم افزارهای GIS با نقشه قبلی و بدون نقشه قبلی، جوانب کار با هر کدام بیان شده است. از آنجاییکه ورودی این نرم افزارها اطلاعات GPS می باشد، منابع خطا و روش های حذف آنها را نیز معرفی کرده ایم.

کلمات کلیدی

, هدایت بدون سرنشین, GPS, GIS, ترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040365,
author = {مزیدی, محمد and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {هدایت بدون سرنشین،GPS، GIS، ترکیب سنسورها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS
%A مزیدی, محمد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]