هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: عباس روحانی , محمد جعفری , حسن مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگزینی تراکتور یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار برای انجام به موقع عملیات زراعی میباشد. پیش بینی صحیح هزینه های تعمیر و نگهداری جزء اساسی در مدل جایگزینی تراکتور می باشد. در این مطالعه از داده های واقعی هزینه های تعمیر و نگهداری 60 تراکتور دو چرخ محرک در موسسه کشت و صنعت آستان قدس استفاده شد. تراکتورهای دو چرخ محرک به ترتیب شامل 17، 10، 28 و 5 تراکتور مسی فرگوسن 285، فیات 445، جاندیر 3140 و جاندیر 4450 بودند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مدل درجه دوم، بهترین مدل برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور می باشد. به ترتیب 17850، 18380، 27000 و 27400 ساعت کارکرد تجمعی به عنوان عمر جایگزینی برای هر تراکتور توسط الگوریتم ژنتیک پیش بینی شد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, عمر اقتصادی, تراکتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040498,
author = {روحانی, عباس and محمد جعفری and حسن مسعودی},
title = {پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، عمر اقتصادی، تراکتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک
%A روحانی, عباس
%A محمد جعفری
%A حسن مسعودی
%J هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]