نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , 2014-02-18

عنوان : ( قلدری مدرسه،اسرار درون )

نویسندگان: محمدرضا رفتار , مرتضی مدرس غروی , سیدعلی کیمیایی , عاطفه سلطانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تصویر پیچیده از قلدری نسبت به عقیده معمول کشف شد به طوری که افراد می توانند بسته به بافت اجتماعی قلدر یا قربانی باشند. تعاریف قلدری دامنه ای از رفتارها را در بر می گیرد که قلدری فیزیکی، قلدری اجتماعی فعال و غیرفعال، پرخاشگری واکنشی و پویایی های گروه راشامل می شود. بافت ایجاد کننده رفتر قلدری از 3 جنبه متفاوت : 1عضویت و دلبستگی داشتن به گروه 2 رهبری گروه 3 رفتارهای معلم توضیح داده شد. علاوه بر ترک تحصیل زود هنگام،‌کاهش عزت نفس و افسردگی که به وسیله پ‍ژوهش های قبلی مطرح شده بود، اعتیاد نیز به عنوان پیامد قلدری در دراز مدت مشخص شد. مداخلات به درک گسترده از درجه رفتار فرد در پویایی های گروه نیاز دارند.

کلمات کلیدی

, قلدری, قربانی, بافت اجتماعی, پویایی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041024,
author = {محمدرضا رفتار and مرتضی مدرس غروی and کیمیایی, سیدعلی and عاطفه سلطانی فر},
title = {قلدری مدرسه،اسرار درون},
booktitle = {نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قلدری،قربانی،بافت اجتماعی،پویایی های گروه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قلدری مدرسه،اسرار درون
%A محمدرضا رفتار
%A مرتضی مدرس غروی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A عاطفه سلطانی فر
%J نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان
%D 2014

[Download]