اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، غربالگری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ایزوله شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان با توانایی و پتانسیل ایجاد ترکیبات ضد قارچی روی مخمر رودوتورولاموسیلوجینوزاب ه عنوان عامل فساد در آبمیوه جات است.روش پژوهش: برای بررسی این موضوع از روش نقطه گذاری استفاده گردید .

کلمات کلیدی

, مخمر رودوتورولا موسیلوجینوزا , آبمیوه , لاکتوباسیلوس پلانتاروم, اثر ضد قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041161,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and نیّری, ندا and حبیبی نجفی, محمدباقر and بحرینی, معصومه},
title = {بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مخمر رودوتورولا موسیلوجینوزا ، آبمیوه ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، اثر ضد قارچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A نیّری, ندا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A بحرینی, معصومه
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]