رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران , 2013-02-25

عنوان : ( تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , سیمین برادران , فائزه زمانی خرازی طوس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان مشهد می باشد.با استفاده از روش پیمایش داده های زیر بدست آمده است : عملکرد تحصیلی 64 درصد دانش آموزان در حد متوسط است.رابطه عملکرد تحصیلی و فعالیتهای چند عملکردی در حد متوسط است.رابطه استفاده از فیس بوک و عملکرد تحصیلی غیر مستقیم بوده است.

کلمات کلیدی

, دانش آموز , عملکرد تحصیلی , فعالیتهای چند عملکردی , فیس بوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041222,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and برادران, سیمین and زمانی خرازی طوس, فائزه},
title = {تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی},
booktitle = {رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {دانش آموز ; عملکرد تحصیلی ; فعالیتهای چند عملکردی ; فیس بوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A برادران, سیمین
%A زمانی خرازی طوس, فائزه
%J رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران
%D 2013

[Download]