بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( مدلسازی انتقال حرارت بافت زنده و تاثیر انتقال حرارت همرفت در درجه سوختگی )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , محمّد سیّاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای پیش بینی و درک آسیب سوختگی، در این پژوهش مدل ریاضی انتقال حرارت پوست مورد بررسی قرار گرفت. در مدل ریاضی با حل معادله مشهور پنس درجه حرارت گذرا محاسبه شد و پس از آن با استفاده از مدل استاندارد آرنیوس میزان توزیع آسیب سوختگی محاسبه گردید. یک مدل یک بعدی چند لایه با خواص مختلف برای هر لایه در نظر گرفته شد. رابطه بین دما و زمان و هم چنین آسیب سوختگی مربوط به شرایط مرزی متفاوت نیز با استفاده از نرم افزار کامسول بررسی گردید. ابتدا شرایط مرزی دما ثابت، سپس شار ثابت در سطح پوست اعمال شد. اثر انتقال حرارت همرفت در سطح پوست که یک فاکتور مهم در پخش انرژی حرارتی وارده به پوست می باشد مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش ضریب انتقال حرارت همرفت مقدار دما در سطح پوست کاهش یافته و این عمل درجه سوختگی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, سوختگی, انتقال حرارت, معادله پنس, آسیب سوختگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041455,
author = {ماموریان, مجتبی and سیّاحی, محمّد},
title = {مدلسازی انتقال حرارت بافت زنده و تاثیر انتقال حرارت همرفت در درجه سوختگی},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سوختگی، انتقال حرارت، معادله پنس، آسیب سوختگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی انتقال حرارت بافت زنده و تاثیر انتقال حرارت همرفت در درجه سوختگی
%A ماموریان, مجتبی
%A سیّاحی, محمّد
%J بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]