مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (3), سال (2014-6) , صفحات (60-68)

عنوان : ( تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی )

نویسندگان: محمود شریعتی , محمد داورپناه , حمید چاوشان , حمیدرضا الله بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار کمانش و جذب انرژی پوسته های نیمه کروی، استوانه ای و مخروطی از جنس فولاد ضد زنگ، تحت بارگذاری محوری مورد مطالعه قرار گرفته است. هر نوع پوسته با در نظر گرفتن جرم یکسان و دو هندسه ی متفاوت شامل هندسه ی کامل و شیاردار، طراحی شده است. در این مقاله اثر هندسه، ضخامت، ارتفاع، وجود شیار بر روی پوسته ها و فاصله ی شیار ها از یکدیگر، بر بار کمانش و مقدار جذب انرژی توسط پوسته ها بررسی شده است. در تست تجربی، قطعات بکار رفته دارای جرم و ضخامت برابر بوده و عمق و فاصله-ی شیارهای ایجاد شده در آنها نیز یکسان است. تست تجربی به کمک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده است. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس بدست آمده و دقت این مدل ها با نتایج تجربی سنجیده شده است.

کلمات کلیدی

, کمانش, جذب انرژی, پوسته های نیمه کروی, مخروطی, استوانه ای, بارگذاری محوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041877,
author = {شریعتی, محمود and محمد داورپناه and حمید چاوشان and حمیدرضا الله بخش},
title = {تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {3},
month = {June},
issn = {1027-5940},
pages = {60--68},
numpages = {8},
keywords = {کمانش، جذب انرژی، پوسته های نیمه کروی، مخروطی، استوانه ای، بارگذاری محوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی
%A شریعتی, محمود
%A محمد داورپناه
%A حمید چاوشان
%A حمیدرضا الله بخش
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2014

[Download]