همایش سراسری محیط زیست و انرژی , 2014-01-10

عنوان : ( مدل سازی میزان اتلاف حرارت از دودکش یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی )

نویسندگان: علی کیانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت بحث انرژی و مصرف بهینه آن در کشور، مسئله ممیزی و بازیابی انرژی های اتلافی در صنایع اهمیت دو چندان پیدا می کند. با توجه به اینکه کشور ما یکی از تولیدکنندگان و صادر کنندگان بزرگ گاز در جهان می باشد یکی از بخش های صنعت که باتوجه به وسعت آن نیاز به بررسی دارد، بخش صنعت گاز و انتقال آن می باشد. در ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی با استفاده از گرمکن ها و پیش گرم کردن گاز ورودی به ایستگاه، از یخ زدگی گاز در اثر افت فشار جلوگیری می گردد. قسمت اعظم انرژی مصرفی گرمکن ها از بدنه و خصوصا دودکش به محیط هدر می رود. در این متن سعی شده با استفاده از نتایج تجربی حاصل از تحقیقات میدانی و برداشت اطلاعات از یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی در شهر مشهد، میزان انرژی هدر رفته از بدنه دودکش توسط مدل سازی عددی با نرم افزار Ansys محاسبه گردد. پس از مدل سازی و تحلیل خروجی های حاصله از حل مدل مشخص گردید که روزانه میزانKwh 46.3 انرژی به صورت حرارت از بدنه و Kwh 2.55 انرژی از خروجی دودکش به محیط هدر می رود که باتوجه به میزان کارکرد گرمکن در روزهای سال و تعداد زیاد این گرمکن ها در کل کشور می توان از طریق بازیابی این انرژی به منبع قابل توجهی دست پیدا نمود.

کلمات کلیدی

, ایستگاههای تقلیل فشار, گرمکن ها, دودکش, مدل سازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041954,
author = {کیانی فر, علی},
title = {مدل سازی میزان اتلاف حرارت از دودکش یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی},
booktitle = {همایش سراسری محیط زیست و انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایستگاههای تقلیل فشار،گرمکن ها، دودکش، مدل سازی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی میزان اتلاف حرارت از دودکش یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی
%A کیانی فر, علی
%J همایش سراسری محیط زیست و انرژی
%D 2014

[Download]